ای مرگ و نفرین به دروغگویان و خائنان به مال و جان مردم !

گزارش حضور شاکیان در قم

حضور پر تعداد شاكيان پروژه نگين غرب و شهرك راه آهن شهر مقدس قم را شگفت زده كرد.
اين حضور مصادف بود با ايام رحلت پيامبر اكرم محمد رسول الله حسن بن علي مجتبي(ص) و شهادت ثامن الحج علي ابن موسي الرضا.شاكيان و مالباختگان پروژه نگين غرب وساير پروژه ها با انتخاب چنين ايام عزيزي همراه با سوگواران و زوار شهر مقدس قم بابت عرض تسليت به گرامي دخت شجره طيبه رسول خدا پيامبر ختمي مرتبت حضرت معصومه عليه السلام و محضر مبار ك آيات عظام به تظلم خواهي و استغاثه از مراجع عالي قدرپرداختند و اين ظلم و ستم كهنه شده ده ساله را به سمع و نظر ایشان و مردم متدين ودين پرورقم رساندند.
- بي فرجامي و رسوائي قضائي در طول مدت پنج سال رسيدگي به اين پرونده مافيائي ، رانتخواري تیم و سازمان پيچيده مفسدان اقتصادي علي رغم تاكيدات و برخوردهاي قاطع و روشن مقام معظم رهبري در خصوص انجام اقدامات جدي و ريشه كني اين "دسته مفسد" موضوعي نبوده است كه از ديد روشن بين علماي معظم پنهان باشد معهذا كليه خواستهاي شاكيان با برنامه ريزي قبلي تدارك ديده شده به صورت مكتوب و مدون و جامع تقديم دفاتر مراجع محترم گرديد. پيگيري و نتايج آن متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.
ناگفته پيدا است كه حضور متحدو يكپارچه، پرتعداد، آگاه، شعورمند ، نستوه،خستگي ناپذير،تحسين برانگيزو قاطع تك تك اعضاء درامراطلاع رساني دراين شهرروحاني پروربا توجه به ارائه برگه هائي با مضمون اطلاعات كلي از تخلفات وتضييع اموال بيت المال وحقوق حقه مردم (حق الناس )به همراه تصوير اين آخوند نماي شياد و ملعون از خدا بي خبر موج عظيمي از همراهي و همدردي از شهرمطهرقم را به همراه داشت.
 شاكيان و مالباختگان اين پرونده مافيائي براين باورند كه انشاالله با برنامه ريزي هدفمند روشنگري ،افشاگري و رسوا گري در خصوص اين دسته و جریان فاسد، مقاومت خائنانه متهم اصلي  پرونده و باند تبهكارش به همراه حاميان آن را در دستگاههاي مختلف دولتي و قضائي درهم شكسته ، حكم و راي عادلانه بابت تحقق مطالبات خويش  فراهم آورند.
 
مديران وبلاگ: اين حاميان رسانه اي، اين حمايت كنندگان بي مزد و منت شما ،اين همراهان لحظه به لحظه
و سايه به سايه شما ،براين اراده قابل ستايش و تقدير به اين هميت والا، بر اين قاطعيت بي نظير، بر اين رفتا هدفمند به اين شعور خدشه ناپذيربررشادت و شجاعت وشهامت تك تك اعضاءو شاكيان هميشه در صحنه و نمايندگان مردمي (نمايندگاني كه درطول اين مبارزات حق طلبي بي نظيري وبي مانندي خويش   را بارها و بارها در خصوص بيان حقايق و مطالبات اعضاء به نمايش گذاشتند ) تبريك و تهنيت گفته و پيروزي عنقريب را برعامهء مالباختگان آرزودارند.

 

گزارش اتفاقات اخیر وتحلیلی از مجمع انجمن به نسخه این وبلاگ!

بنام  صاحب و تعریف کننده حق !
شانزدهم بهمن سال 1389
وبلاگ فریاد (صدای نگین غرب) همواره طرفدار حقوق واقعی مردم بوده و خواهد بود و هر گاه بوی انحراف و یا سستی از جریانی آمده، این وبلاگ دور شدن از آن جریان را مشی خود قرار داده و همیشه سعی در داشتن تحلیل صحیحی در احقاق حقوق اعضاء داشته و خواهد داشت. متاسفانه با تفرقه ای که اخیرا بدست قوه قضائیه و به مدیریت پشت صحنه باند فساد در بین افراد دلسوز و فعال جریان حق طلبی افتاده ( با تغییر طرح پیشنهادی" نظارت اعضاء" به "کار گروه" کذائی) این وبلاگ با احتیاط بسیاردر روشنگری اعضاء مظلوم پرداخت و بسیار مراقب بوده که هدف رسیدن به حقوق اعضاء قربانی وسیله که همان وجود این وبلاگها و تشکلها است نشود . "در این جریان حق طلبی صنفی ، اصل بر رسیدن اعضاء به حقوق واقعی شان هست!" برای اعضاء مهم نیست که چه کسی با چه اسمی و در چه گروهی چه شعاری می دهد بلکه خط صحیح حق طلبی را شفاف میشناسند و علی رغم توطئه های باند فساد که همیشه عصای جادوئی خود را از کنار قوه قضائیه به زمین انداخته اند همیشه واقعیتها برای اعضاء مظلوم شفاف و روشن بوده! با اتفاقاتی که اخیرا" افتاد این وبلاگ با دوری از اختلافات فقط مطالب و نکاتی را منتشر کرد که نفع کلی اعضاء در آن لحاظ شده وطرف هیچ گروه و صنفی را چه دارای سوابق روشن و یا غیر روشن در اولویت قرار نداد.


متاسفانه به رغم مشی این وبلاگ که سعی کرده بدون داشتن طرف در مدار حقوق اعضاء باشد و همواره جواب خیلی از مطالب موزیانه دو پهلوئی را که علیه افراد دلسوز و صادقانه مطرح شده را در لفافه مطرح میکرد تا تخریب شخصیتی از کسانی که سوابق روشنی داشته اند نشود، ولی اظهارات اخیر افرادی که (به رغم سوابق مثبت قبلیشان) با تمایل پیدا کردن به باند فساد و عوامل ان (و سبقه گرفتن در عضویت در کارگروه کذائی) در مجمع انجمن علیه نمایندگان دلسوز و روشن مردمی بیان کرده خیل نظرات خصوصی و عمومی را به این وبلاگ سرازیر کرده که خواسته اند که این وبلاگ روشنگری نمایدو سکوت ننماید!

البته این وبلاگ همیشه در کنار افرادی که در جهت احقاق حقوق مردم حرکت کر ده اند بوده و خواهد بود. چنانچه در گذشته انجمن نگین غرب به عنوان تنها تشکل دارای سازماندهی احقاق حقوق مردم شناخته می شده و مورد تایید این وبلاگ بوده و زمانی که انجمن نگین غرب موفق به مطرود کردن دو نفر از خائنین هیئت مدیره شد و سپس یکی از صادقترین افراد علی البدل را به عنوان ریاست هیئت مدیره انتخاب کرد این اعتماد امتداد پیدا کرد تا آنجائی که دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره به صورت خود رای وارد بازی "کار گروه" باند فساد شدند و این مسئله باعث نگرانی این وبلاگ و نمایندگان مردمی و واقعی اعضاء شد که البته مدتی همه در شک به سر برده و منتظر بودند که ببیند چه خواهد شد؟

متاسفانه مجمع اخیر انجمن که با تعدادی کمتر از یک پنجم اعضاء انجمن که با ساختاری غیر متعارف تشکیل شد و علیرغم اینکه انجمن موفق شد بعضی از افرادی را که شناخته شده ، سالم و صادق هستند را بعنوان عضو جدید هیئت مدیره جایگزین نماید ولی هنوز مشکلات زیادی را حمل می کند و به نظر می رسد که بازیی در پشت صحنه شکل گرفته است . همینطور از طرفی دیگر مدیر عامل قبلی که بجای وظیفه مدیر عاملی انجمن تبدیل به عامل اعضاء اخراجی و فاسد هیئت مدیره شده بود ناگهان بعنوان بازرس جدید انتخاب می شود و پشت تریبون قرار می گیرد و به تخریب صادقترین و کوشا ترین نماینده مردمی می پردازد و بعد فاسدترین عضو اخراجی هیئت مدیره که ارباب همین آقاست فرصت پیدا می کند که در این مجمع حضور پیدا کند و از خیانتهای خود به نفع باند فساد با بی حیائی دفاع کند.

از طرفی بازرس انجمن که از ایشان چنین انتظاری نمی رفت ،پشت تریبون قرار می گیرد و در کنار ارائه گزارش به صورت ضمنی به تخریب شخصیت صادق ترین افرادی که در مجمع حضور ندارند و یا از انها دعوت نشده می پردازد و از همه بدتر نام صادقترین عضو هیئت مدیره که غائب از جمع است را در کنار خائن ترین افراد مطرود هیئت مدیره می گذارد و همه را در یک نسخه می پیچاند که با شناختی که از ایشان بوده این حرکتی غیر منتظره از شخص ایشان بود!

از طرفی دیگر از نمایندگان مردمی صادق ، سالم و کوشا در هیچکدام از مجامع دعوت بعمل نمی آید به بهانه اینکه اینها اصالتا عضو انجمن نیستند و بعد در مجمع به تخریب اعمال صادقانه و شخصیت آنها میپردازند ولی دارنده وبلاگی که مشخصا در جهت باند فساد حرکت کرده و بارها با همکاری مفسد اخراجی از هیئت مدیره مدارکی دال بر منحله بودن انجمن در وبلاگ خود منتشر کرده را بدون داشتن عضویت دعوت می کنند که بیاید و برایشان در وبلاگش گزارش تهیه کند!!؟؟

بنابراین با گذاشتن کلماتی اینچنینی پیش هم ،جملاتی ساخته میشود که ما از اظهار این جملات فعلا خوداری میکنیم! و یک علت عمده آن حضور افرادی با سابقه سالم ولی معدود در هیئت مدیره جدید است که البته به ایشان هم شدیدا اخطار می کنیم که مواظب خودتان باشید که اگر نتوانید این جریان به راه افتاده را تغییر دهید و با تحلیل صحیح جلوی بازی خوردن ها را بگیرید، شما را هم به همان مسیری میکشند که می خواهند و صحنه گردان این فسادها همان ام الفسادی است که در مجمع انجمن فرصت پیدا کرد که ازاعمال کثیف و خائنانه خود دفاع کند و اینبار این مار از آستین بازرس جدید انجمن سر در خواهد آورد!

و آخرین نصیحت ما به عزیزانی که جدیدا از روی دلسوزی کاندید و انتخاب هیئت مدیره انجمن شدند این است که بسیار مواظب باشید در مسیری که جلویتان می گذارند حرکت نکنید و خودتان با تحلیل صحیح و ارزیابی اوضاع تصمیم بگیرید . فراموشتان نشود که اصل احقاق حقوق مردم است و نه حضور "ایکس" و یا "ایگرگ" در انجمن و همینطور از تمام پتانسیلهای موجود استفاده کنید ، جریان حق طلبی نه رنگ ونه نام ونه شهرت می پذیرد و نه "من آنم که رستم بود پهلوان" و در نهایت امیدواریم که شما بتوانید مسیر تخریب شده را باز سازی کنید. به شعور مردم اعتماد کنید و بدانید که یکنفریا یک جریان نمی تواند یک تشکل مردمی را تخریب کند مگر آنکه حرفی برای زدن داشته باشد. از پتانسیل و تحلیلهای نماینده های فعال و صادق مردمی استفاده کنید و سعی کنید فاصله ای که دیگران بر اثر احساس شخصی با این عزیزان ایجاد کر ده اند را پر کنید و با توجه به تحلیل رفتن اعضاء انجمن شما باید دل نمایندگان واقعی خود جوش مردمی را بدست آورید و اصل را بر حرکت سریع بر احقاق حقوق مردم و نهایتا خودتان قرار دهید و نه اینکه فقط نگران حفظ یک تشکل صنفی باشید ! یادتان نرود که این تشکل یک وسیله برای احقاق حقوق اعضاء است و نه یک هدف که حفظ آن را به هر هزینه ای حتی تخریب صادقترین افراد در این مبارزه به جان بخرید.

از خود سئوال کنید که چطور است که جماعتی بالغ بر 500 نفر با اعتماد به تعدادی معدود ولی صادق و زحمتکش اینهمه راه را از تهران به قم می روند در حالیکه در هیچ وبلاگی (حتی این وبلاگ) تبلیغی برای این حرکت ایشان نشد ولی انجمن با تبلیغ در هر وبلاگی که توانست و اطلاعیه در روزنامه و اس ام اس و با اینهمه هزینه ای که کرده (دوبار) تا در مکانی گرم و راحت مجمع تشکیل دهد فقط توانست جماعتی بین 250 تا 300 نفر را جمع بکند که در همین جماعت هنوز عده ای مخالف با خیلی از مسائل، و عد ه ای هم از خیل خائنین و فاسدین هستند! اینها همه قابل تامل است نه؟ پس این را بدانید که هیچ صنفی با تخریب افراد صادق و کوشای به نفع مردم به جائی نمی رسد مگر مسیر تخریب خود را طی نماید! این مطالب را فقط به دوستانی عرض کردیم که امید است سکان تفکر و تحلیل انجمن را بدست بگیرند و هوشیارانه مسیر حرکت این کشتی را که سر به دهان اژدها دارد را عوض کنند وگرنه موضوع همان است که عرض شد!

در نهایت جملاتی از اعضاء سالم و صادق در این خصوص ارسال شده که شاید بعضی از این اظهارات بر اساس ناراحتی از حرکات اخیر و تخریب شخصیتی به واسطه کسانی که انتظاری از آنها نمی رفت باشد  و اصرار زیادی داشتند که حتما منتشر گردد ولی هنوز تمایلی بر این امر نبود تا اینکه از وضعیت این مجمع و حرکات پشت صحنه با خبر شدیم و تصمیم گرفته شد که سکوت را بشکنیم و مطالب ارسالی و تحلیلهای لازم را منتشر کنیم . البته شرط انتشار چنین مطالبی بر نام نبردن از هیچ شخصی چه خادم و چه خائن بود که این مسئله رعایت شد. ضمن انتشار مطالب ارسالی ، تاکید می شود که هنوز امیدی هست که کسانی بتوانند مسیر این حرکت صنفی را اصلاح کنند ولی این اخطار را به همه فعالان می نمائیم که این وبلاگ تخریب اشخاصی را که واقعا در احقاق حقوق اعضاء کوشا و مؤثر هستند را تحمل نخواهد کرد و با تحلیلهای دندان شکن پاسخ خواهد گفت زیرا تخریب افراد زحمتکشی که در جهت احقاق حقوق همه اعضاء هستند ، به معنای تخریب حقوق همه است:

جملات ارسالی به شرح زیر می باشد:• دومین فراخوان مجمع عمومی و فوق العاده انجمن با حضور حداکثری اعضا؟؟؟!! یعنی 250 نفر!؟

• صحنه سازی مضحک برگزارکنندگان مجمع انجمن بابت جمع آوری آرای حداقل اعضا حاضر با اقدام متهورانه توهین به شعور اعضاء:

1- سخن از استراتژی وتاکتیک های راهبردی و دارای راهکار های منسجم برای انجام فعالیت های گذشته وحال وآینده درمجمع نبود تا بتواند رفتارتئوریک و پراتیک انجمن را در کلیه عرصه های موضوع فعالیت زیر چتر حمایتی و حفاظتی خود قرار دهد.

2-مشی محافظه کارانه و پر از ابهام و غیر مکتوب حال حاضر مدعیان فعلی هیئت مدیره باقی مانده؟؟ و بازرس پر وزن انجمن در مجمع به سمع و نظر اعضاء نرسید تا اعضاء بتوانند در یک اقدام آگاهانه نسبت به اتخاذ تصمیم در رای به هیئت مدیره جدید و مشی ابداعی هیئت مدیره فعلی بپردازند.

3-حضور غیر قانونی ومغایر با مفاد اساسنامه و غیر متعارف، عنصری از هیئت مدیره که طبق صورت جلسه مصوب انجمن به دلایل ارتکاب اعمال خیانتکارانه از هرم انجمن کنار گذاشته شده بود موجی از تنش وحاشیه پردازی را حاکم بر فضای مجمع نمود و کلیه مسائل محوری و کلیدی را تحت شعاع خود قرار داد. مجمع عالما و عامدا از اصل فرود آمد و به جزئیات و فرعیات تاریخ مصرف گذشته پرداخت.

4-فرد خاطی و خائن با قرار گرفتن پشت میکروفون با اقدام جسورانه ووقیحانه به دفاع از اعمال خیانت آمیز خویش پرداخت و تعجب آور اینکه کا ندید هیئت مدیره جدید شد.

استعلام هیئت رئیسه مجمع از اعضاء حاضر در مجمع بابت سخنرانی فرد خائن مورد نظر بدون ارجاع این رفتار توهین آمیز به حقوق صنفی و تشکلی کلیه اعضاء به موارد و موازین قانونی و آئین نامه ائی و مفاد اساسنامه از شگفتی های دیگر مجمع گردانی بوده که می بایست در تاریخ تشکل های صنفی به عنوان رکورد اداره مجمع های صنفی ضبط و ثبت شود.

فرو گذاری وظایف فهرست شده و ورود به مسائل فی البداهه و خلق الساعه ، جل الخالق!!!!

مسئولیت پذیری مجدد با این اطلاعات جامع صنفی ؟!

سوال اساسی در حمایت اعضاء انجمن از هرم آن این است :

ریزش اعضاء عضو را در حضور فعالانه در چه جستجو می کنید: 1- در گرفتاریهای شخصی یا بی اعتنائی هایشان به سرنوشت حقوق خویش. 2- درسا ختارهای راهبردی بی بنیه و نا توان مدعیان آن .

لطفا، لطفا به بازخوانی آمار اعضاء بپردازید. چند نفر عضو داشتید؟ به چه میزان مشارکت شد ؟ با واقع بینی آمار دقیق آرای ما ءخوذه را در معرض دید و مشاهده اعضاء خود قرار دهید و چون فروغی و عوامل دست اندر کارش به فرافکنی حقیقت و پنهان کاری روی نیاورید.

5- هدایت کنندگان جریان خیانت در تبانی با جریان محافظه کار حاکم بر انجمن با توهین و تخطئهء شعور اعضاء با ایجاد فضای کاذب به قصد پرکردن پازول های خالی هیئت مدیره با برانگیختن احساسات وعواطف شخصی اعضاء در تمایل بر حفظ معدود افراد باقیمانده در هیئت مدیره بابت اجتناب از قبول حضور خائنین بر کنار شده به رای گیری مبادرت نمودند و از کل جمع اعضای ادعائی بالای هزار نفر عضو با آرای ماءخوذه زیر یک پنجم ، هیئت مدیره را انتخاب کردند.

اتحاد و ائتلاف شوم ، خربزه ای و گرمکی محافظه کاران و خائنین مطالبات به حق اعضاء پس از ماهها جدال و کشمکشهای فی مابین با فاصله گرفتن از اکثریت اعضای انجمنی و غیر انجمنی نهائی شد.

بوی خورندگی و تخریب ، گندیدگی و تعفن ، ترشیدگی و فاسد شدن آن عنقریبا سایت پیرامون آن را بی نصیب نخواهد گذاشت.

6- مهره به جا مانده از خائنین هیئت مدیره ء قبلی با نقل مکان ،حوزه مسئولیتی جدیدی را بابت انجام وظایف محوله از جانب مرئوس کنندگان خاکستری خود پذیرا شده است.

سخن آخر : اعضاء محترم نگین غرب، این محل و مکانی که به میدان عرصه تاخت و تاز اغیار تبدیل شده است از آن شما است . صاحب خانه شگفت انگیز است این چنین غیر مسئولانه با مایملک خویش برخورد نماید با رفتار هوشمندانه بابت احقاق مطالبات از کانالها و مجاری تشکل های سالم و صادق صنفی و دارای مواضع روشن و قاطع ، امکان رفتارهای خائنانه ،محافظه کارانه ، موقعیت طلب و اقتدارگرا را از مروجین فرصت طلب و دل در گرو تضییع کنندگان حقوق اعضاء سلب نمائید.

اگر پازلها درست کنار هم چیده شوند حل مسئله میسر خواهد شد

بنام صاحب حق
 چگونه می توان قطعات یک پازل را ائتلاف داد که "هدف" قربانی "وسیله" نشود!
ائتلاف مانند چیدن پازل است و قواعدی دارد. زمانی می توان یک پازل را صحیح کنار هم قرار داد که قواعد آن دانسته و مشخص باشد وگرنه این پازل کنار هم درست قرار نمی گیرد. قاعده هر ائتلافی وفادار ماندن به قاعده ائتلاف است و چنانچه طرفین ائتلاف نتوانستند قواعد ائتلاف را رعایت کنند این پازل هیچگاه کنار هم قرار نمی گیرد و ائتلاف بین اجزاء غیر همگون و بدون رعایت قوانین ائتلاف معنی نمی دهد و نه تنها برایند و هم افزائی نخواهد داشت بلکه نیروی باز دارنده خواهد داشت  . یکی از مهمترین قواعد یک ائتلاف رعایت حرکت در جهت هدف است و نه اینکه "ائتلاف" تبدیل به "هدف" شود و اصل هدف که همان  رعایت صداقت در جهت احقاق حقوق  است به فراموشی سپرده شود!

پس از سالها در به دری در احقاق حقوق خود شاهد مسائل و مصائب زیادی بوده ایم ! گاهی باند فساد موفق شده اند که کلیه پیشرفتهای بدست آمده شاکیان را خنثی کنند و گاهی شاکیان موفق شد ه اند که با فشار بر گلوی باند فساد آنها را به انچنان خفقانی برسانند که شروع به فحاشی و ایجاد درگیری بین اعضاء بکنند . متاسفانه همچنان شاهد آن بوده ایم که اشخاصی که ادعای حق طلبی داشته اند به علت منافع شخصی و یا عدم توانائی درک مسائل و یا بعلت تحقیر ، تهدید و یا  تمهید از طرف مفسد اصلی و یا باند فساد به طرف مخالف منافع جمع حرکت کر ده اند و عملا تبدیل به عوامل باند فساد شده اند.
بارها و بارها تجربه کر ده ایم که اگر احدی از اعضاء به قصد منافع شخصی خودش (نه منافع جمع)  حرکتی کرده،  منافع همه را به مخاطره انداخته که تا کنون پرونده  اینگونه معطل نشده مگر خیانت افرادی که در نقاط حساس  ناگهان به طرف باند فساد و به لشگر یزیدیان پیوسته اند!

بارها شاهد تولد وبلاگهائی بوده ایم که با اسم و نام و نشان شاکیان شروع به فعالیت کرده اند ولی وقتی کنه آن را بررسی می کنیم میبینیم که زیرکانه  سیاستهای باند فساد را تبلیغات می کند و سعی در بخواب خرگوشی بردن اعضاء دارد و یا علنا" از باند فساد و آخوند فاسد فروغی طرفداری می کنند و سعی در پراکنده کردن افکار و اذهان مردم دارند، در حالی که همین وبلا گها بطور گنگی دائم سخن از اتحاد و هم دلی و هم پیمانی و هم آهنگی می زنند ! ؟
بارها و بارها از طرف قوه قضائیه به نمایندگان شاکیان اعلام شده که کار شما را همین افراد عضو نما  خراب کر ده اند، همانهائی که در طول زمان از یک عضو ساده تبدیل به یک عضو فعال باند فساد  شد ه اند! و البته این تذکر در گر د همائی اخیر شاکیان در مقابل قوه قضائیه مجددا به نمایندگان مردمی شاکیان از طرف قوه قضائیه داده شده !!
نقل این مطالب بسیار ناگوار است ولی متا سفانه واقعیاتی است که اتفاق افتاده و می افتد !
 ولی سئوال این است که چه باید کرد که در راه مستقیم برای احیای حقوق خود حرکت  بنمائیم و به واسطه شیاطینی که اینطرف و آنطرف و در وبلاگهای مختلف در گوش اعضاء و شاکیان می خوانند متاثر نگردیم !؟؟
چه باید کرد ؟ چگونه می توان منحرف نشد و چگونه هدف را قربانی  وسیله نکرد ؟ همانگونه که این وبلاگ مکررا اعلام کرده خط مشی این وبلاگ بر اساس طرفداری و هواداری هیچ شخص و گروه و انجمنی نیست و فقط بر اساس خط مستقیم احقاق حقوق کلیه شاکیان حرکت خواهد کرد. نباید فراموش کرد که وجود این وبلاگ و یا هر وبلاگ دیگر و یا وجود نمایندگان و هر تشکل صنفی مانند انجمن فقط به فقط یک وسیله برای احقاق حقوق شاکیان می باشد و این وسیله بایستی بصورت شفاف و صادقانه در جهت منافع اعضاء و شاکیان مورد استفاده قرار گیرد .

بعضی  مواقع در این جریان حق طلبی و مشوش شدن اذهان با سمپاشیهای افرادی که بعضا وجه موجهی هم دارند ( داشته اند) انسان را یاد حدیث پیامبر عظیم الشان اسلام می اندازد که فرمودند " اگر سخنی و حدیثی از قول من شنیدید که با کلام خدا یعنی قرآن مجید همخوانی نداشت آن  را به دیوار بزنید"  و واقعا این مطلب خیلی درسها به ما می دهد و آن اینست که بگوییم هرگاه مشاهده کردیم  جریانی یا شخصی ( عضوی) چه شناخته شده و یا ناشناخته  در مسیری حرکت  کند که انتهایش احقاق حقوق کلیه اعضاء نباشد و هدف را قربانی وسیله  کند و یا حرکات و اعمال و حرفهایش فقط جنبه مسکن و مخدر برای اعضاء دارد و یا حتی علی رغم سوابق روشنش امروز دارد دوش بدوش کسانی میسابد که خیانت آنها به شاکیان و روند حق خواهی آنها ثابت شده ، باید از او اجتناب و دوری کرد که مبادا دشمن در پشت چهره موجه او پنهان شده باشد !!؟؟

با مراجعه به تاریخ می توان تجربه را ساده کرد ! طلحه و زبیر از صحابه مسجل پیامبر که بارها در جنگها شرکت کردند و مدافع ستون دین بودند، نهایتا منافع طلبی آنها و عدم درک صحیح آنها از تفاوت بین هدف و وسیله ، آنها را در منجلابی فرو برد که مشخصا تبدیل شدند به دشمنانی علیه منافع مسلمانان و مؤمنین ! آیا اکنون با توجه به وسعت امکانات و فعالیتهای باند فساد چگونه می توان مطمئن شد که یک شخص و یا تشکل صنفی از انحراف مبرا می ماند ؟؟

دوباره جواب اینست که باید دید که چه کسی چه کاری می کند ؟ با چه کسانی دم خور است ؟ آیا واقعا حتی به تشکلی که خود را منصوب به آن می دانند هم وفادار بوده اند ، یا در همان تشکل صنفی  خود هم بارها و بارها ساختار شکنی کرده اند ( مانند عضویت در کار گروه طراحی شده باند فساد)  ؟؟ اگر ساختار شکنی بعلت عدم اعتقاد او به تشکل بوده پس چرا امروزه دلسوز و مبلغ  آن هست و چه نیتی دارد ؟؟  اینها همه سئوالهائی است که در مورد این افراد مطرح می گردد و باید از خودمان سئوال کنیم که آیا این اشخاصی که براحتی بازیچه باند فساد شده اند آیا از طلحه و زبیر که بارها زخم شمشیر خو رده بودند بالاترند ؟؟  اینها ئی که حتی با شنیدن کلامی تند علیه عمل ساختار شکننده اشان می روند و ماه ها منافع مردم را نا دیده می گیرند ، حالا چه شده که دم از تشکل و اتحاد می زنند ؟ که درخوشبینانه ترین حالت می توان گفت این چنین افرادی بی ظرفیت و بی صلاحیت و جاهل هستند !
 البته اشتباه نشود که  داشتن تشکل و  صنف  بسیار لازم و مفید است اما تا زمانی که یک تشکل صنفی خود تبدیل به هدف نشده باشد و بداند که صنف یک وسیله برای رسیدن به هدف است !  تمام تشکلها و فعالیتها ی صنفی تا زمانی مثمر ثمر در احقاق حقوق اعضاء خواهند بود که افرادی شجاع ، سالم ، با توانائی تحلیلی صحیح و داشتن عمل مؤثر در راس آن قرار گیرند و گرنه دچار بروکراسی داخلی شده و نه تنها حرکتی در جهت منافع اعضاء نخواهند کرد بلکه دچار تخدیر  اعضاء خواهد شد ! ما نیاز به  تفکر و تحلیل  صحیح با شجاعت و صادقت  داریم،  اگر این پارامترها را نداشته باشیم عملا خواسته یا نا خواسته تبدیل به  وسیله ای برای سوء استفاده باند فساد خواهیم شد !

واقعا نا دانسته است که اگر کسانی بین ما نبودند که فریاد بزنند و برای مردم مسائل رادرست تحلیل کنند و یاد آوری کنند ، چگونه  به خوابی عمیق هدایت می شدیم .  وشاید  به مردم می گفتیم : " آسوده بخوابید که قوه قضائیه بیدار است و پس از یک ماه و نیم همه خانه دار می شوید" ولی وقتی بیدار می شدیم تازه می فهمیدیم که ده سالی دیگر سپری شده و عده ای هنوز می گویند چرا سر و صدا می کنید این آقای ال و بل دارند خانه هایتان را می سازند دیگر ، پس سر و صدا نکنید که ما زودتر به خانه هایمان برسیم "
این داستان طولانی است ولی ما به اشارتی مجمل اکتفا کردیم
   تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! 
والسلام